O nadaci

Informace o činnosti nadace

Vznik Nadace fotbalových internacionálů byl spojen s myšlenkou pokusit se alespoň částečně napravit křivdy minulosti, kdy se reprezentanti starali na hřišti o dobré jméno našeho fotbalu ve světě v amatérských podmínkách a bez odpovídajícího ocenění. Výkony a výsledky při tom udělali v zahraničí pro popularizaci naší vlasti více, než celé zástupy tehdejších diplomatů a smutně proslulých státníků. Většině z těchto fotbalistů však dnes zůstaly pouze skromné důchody a zdravotní potíže jako následky utrpěných zranění. Posláním Nadace proto je přispívat ke společenskému ocenění fotbalových reprezentantů a především pomáhat bývalým internacionálům, kteří mají zdravotní nebo sociální problémy.

U panelu představujícího činnost nadace se sešli současný i bývalý předseda správní rady nadace Antonín Panenka a Josef Masopust.U panelu představujícího činnost nadace se sešli současný i bývalý předseda správní rady nadace Antonín Panenka a Josef Masopust.

V současné době řídí činnost Nadace devítičlenná správní rada v čele s předsedou Antonínem Panenkou (dalšími členy jsou Přemysl Bičovský, Ing. Miroslav Borkovec, Ing. Rudolf Javořík, Ivan Kopecký, Mgr. Martin Říha, Vlastislav Přeček, Ladislav Vízek a Otakar Mestek) a tříčlennou dozorčí radu vede předseda JUDr. Josef Novák (dále Petr Zajaroš a Jan Fiala).  

Za bezmála třicet let činnosti Nadace se už mnohé cíle podařilo realizovat a bývalí reprezentanti se přesvědčili, že jejich někdejší fotbalové zásluhy nebyly zapomenuty. Mnohým z nich se díky tomu podařilo vrátit životem v ústraní ztracené sebevědomí. Podle počtu startů v reprezentačním dresu byli oceněni zlatými, stříbrnými a bronzovými odznaky reprezentanta. Nadace pravidelně přispívá k důstojným oslavám kulatých narozenin bývalých reprezentantů, při nichž všichni jubilanti dostávají jako tradiční dárek kvalitní pamětní hodinky s vyrytým věnováním, které jim připomíná jejich fotbalovou kariéru. A bez zajímavosti určitě není, že tyto hodinky převzalo od nadace už více než 200 internacionálů! Nadace pravidelně organizuje také setkání fotbalových reprezentantů všech generací, při nichž se scházejí nejen bývalí spoluhráči, ale i mladší fotbalisté se svými někdejšími vzory.

Mistři Evropy 1976 po 30ti letechMistři Evropy 1976 po 30ti letech

Výčet významných akcí zajišťovaných Nadací je samozřejmě mnohem širší. Pro úspěšné reprezentanty minulostí připravila zájezdy na mistrovství Evropy 1996 do Anglie, na šampionát 2000 do Belgie a Nizozemí, na utkání našich reprezentantů na MS 2006 v Německu, či na ME 2012 v Polsku a na Ukrajině. Od roku 1994 pořádala pravidelně každý rok fotbalové exhibice za účasti bývalých i současných reprezentantů. Na závěr jarní sezóny to byla většinou utkání výběru naší ligy s mužstvem legionářů působících v zahraničních klubech, v závěru roku tradiční zápasy Čechy – Morava v hale. Nadace též připravuje neformální setkání bývalých reprezentantů, například v červnu 2001 téměř na den přesně po pětadvaceti letech připomenula slavné vítězství našich fotbalistů na evropském šampionátu 1976 exhibicí v Kutné Hoře, při níž se potkali na hřišti mistři Evropy s mužstvem vítězů olympijského turnaje 1980, v květnu 2002 připravila Nadace setkání finalistů mistrovství světa 1962 v Chile po čtyřiceti letech, v červnu 2006 opět setkání mistrů Evropy 1976 po třiceti letech nebo třeba v říjnu 2019 setkání všech bývalých reprezentantů starších 60 let.

Při utkání "Mužstva hvězd" v Mostě se sešli majitelé Zlatého míče nejlepšího fotbalisty Evropy Pavel Nedvěd a Josef MasopustPři utkání "Mužstva hvězd" v Mostě se sešli majitelé Zlatého míče nejlepšího fotbalisty Evropy Pavel Nedvěd a Josef Masopust

Ve zdravotní oblasti je snahou pomáhat u bývalých reprezentantů zmírňovat následky někdejších zranění. Díky spolupráci s prof. MUDr. Oldřichem Čechem se podařilo u Cejpa, Feureisla, Pazdery, Knesla, K. Dvořáka, J. Nováka a dalších internacionálů uskutečnit náročné operace kolen a kyčlí, které je opět postavily pevně na nohy. Nadace přispívá na nákladné léky, zajišťuje odborné lékařské prohlídky, potřebnou rehabilitaci, lázeňskou péči i pobyty v ústavech pro dlouhodobě nemocné. V sociální oblasti je cílem především zlepšit situaci bývalých reprezentantů, kteří jsou odkázáni pouze na skromné důchody. Nejstarší a nejpotřebnější z nich dostávají jako opožděné prémie za své činy finanční nadační příspěvky. Nadace pomáhá v případě potřeby také při řešení finančních problémů způsobených mimořádnými událostmi. 

V rámci možností se nadace snaží rozšířit své aktivity také směrem k mládeži. Populární fotbaloví internacionálové se zúčastňují sportovních akcí některých škol i organizací tělesně postižených. Nadace příležitostně daruje ceny pro vítěze žákovských turnajů, věnovala soupravu dresů pro fotbalové družstvo tělesně postižených Spastik Handicap, zakoupila dresy pro žáky malých klubů postižených povodněmi. 
To všechno by samozřejmě nebylo možné bez pomoci sponzorů, kteří činnost nadace podporují. Z nich se již několik let jako nejvýznamnější prezentuje Fotbalová asociace České republiky.

Historie nadace

První zasedání správní rady

Při prvním zasedání správní rady Nadace fotbalových internacionálů se v Brně sešli (zleva) výkonný ředitel Otakar Dolejš, Václav Ježek, tehdejší předseda správní rady Ing. František Chvalovský a Zdeněk Rygel.

Orgány nadace

Správní rada

Antonín Panenka

Antonín Panenka

Předseda

Ivan Kopecký

Vlastislav Přeček

Martin Říha

Přemysl Bičovský

Ing. Miroslav Borkovec

Ladislav Vízek

Ing. Rudolf Javořík

Otakar Mestek

Dozorčí rada

JUDr. Josef Novák

předseda

Petr Zajaroš

Jan Fiala

Výkonný ředitel & Tajemník

Václav Tichý

Jroslav Kolář