Grantový program

Nadace fotbalových internacionálů

vyhlašuje veřejné výběrové řízení na rozdělení výnosu

z příspěvku Nadačního investičního fondu za rok 2016

400.000 Kč pro zapsané spolky (fotbalové kluby)

ochotné pomáhat při řešení zdravotních i sociálních problémů bývalých reprezentantů

Kritéria výběrového řízení:

 

  1. Účastníci výběrového řízení předloží písemně žádost obsahující statut zapsaného spolku  i  konkrétní program, jak bude  finanční příspěvek využit.
  2. Finanční příspěvek musí být využit v souladu se statutem Nadace fotbalových internacionálů na řešení zdravotních a sociálních problémů bývalých reprezentantů.
  3. Konečnými příjemci finanční podpory budou bývalí reprezentanti, kteří v klubu v minulosti působili a mají zdravotní nebo sociální problémy ovlivněné výší důchodu, dlouhodobou nemocí, invaliditou, vysokým věkem apod.

 

Finanční příspěvek může  být rozdělen mezi více účastníků výběrového řízení. Písemné přihlášky přijímá do 31.října 2017 kancelář Nadace fotbalových internacionálů  (Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 – Břevnov).

Po vyhodnocení žádostí správní radou nadace budou výsledky  oznámeny nejpozději do 18.11.2017. Bližší informace na telefonu  608 960 281.

 

 

logo

Sponzoři

 
FACR-3D
jablonecSparta    3385_teplice_logo
 ISM                dukla
quo
czech_team-logo

logo_cm3

 

LOGO_PAULUS_BEZ_DOMECKU

 

H2

 

Easysoftware