Informace o nadaci

Vznik Nadace fotbalových internacionálů byl spojen s myšlenkou pokusit se alespoň částečně napravit křivdy minulosti, kdy se reprezentanti starali na hřišti o dobré jméno našeho fotbalu ve světě v amatérských podmínkách, bez odpovídajícího ocenění. Výkony a výsledky při tom udělali v zahraničí pro popularizaci naší vlasti více, než celé zástupy tehdejších diplomatů a smutně proslulých státníků. Většině z těchto fotbalistů však dnes zůstaly pouze skromné důchody a zdravotní potíže s následky utrpěných zranění. Posláním nadace proto je přispívat ke společenskému ocenění fotbalových reprezentantů a především pomáhat bývalým internacionálům, kteří mají zdravotní nebo sociální problémy.

info_clip_image001
U panelu představujícího činnost nadace se sešli současný i bývalý předseda správní rady nadace Antonín Panenka a Josef Masopust.

V současné době řídí činnost nadace devítičlenná správní rada v čele s předsedou Antonínem Panenkou (dále Přemysl Bičovský, Ing. Miroslav Borkovec, JUDr. Jiří Daněk, Ing. Rudolf Javořík, Ivan Kopecký, JUDr. Jaroslav Přeček, Vlastislav Přeček a Ladislav Vízek) a tříčlennou dozorčí radu vede předseda JUDr. Josef Novák (dále Karel Jarůšek a Luděk Macela). Dlouholetý předseda správní rady Josef Masopust odstoupil z funkce ze zdravotních důvodů v závěru roku 2003 a byl jmenován čestným prezidentem! Předsedá také Čestnému výboru nadace, který je reprezentativním a poradním orgánem, v němž jsou zastoupeni představitelé firem i jednotlivci, přispívající k uskutečňování ušlechtilých cílů nadace.

Za více než dvacet let činnosti nadace se už mnohé cíle podařilo realizovat a bývalí reprezentanti se přesvědčili, že jejich někdejší fotbalové zásluhy nebyly zapomenuty. Mnohým z nich se díky tomu podařilo vrátit životem v ústraní ztracené sebevědomí. Všichni dnes mají průkazky k volnému vstupu na fotbalové stadiony a jsou pravidelně zváni jako čestní hosté na mezistátní zápasy. Podle počtu startů v reprezentačním dresu byli oceněni zlatými, stříbrnými a bronzovými odznaky reprezentanta. Nadace pravidelně přispívá k důstojným oslavám kulatých narozenin bývalých reprezentantů, při nichž všichni jubilanti dostávají jako tradiční dárek kvalitní pamětní hodinky s vyrytým věnováním, které jim připomíná jejich fotbalovou kariéru. A bez zajímavosti určitě není, že tyto hodinky převzalo od nadace už 165 internacionálů! Pravidelně organizuje nadace také setkání fotbalových reprezentantů všech generací, při nichž se scházejí nejen bývalí spoluhráči, ale i mladší fotbalisté se svými někdejšími vzory.

2006b
Mistři Evropy 1976 po 30ti letech

Výčet významných akcí zajišťovaných nadací je samozřejmě mnohem širší. Pro úspěšné reprezentanty minulostí připravila zájezdy na mistrovství Evropy 1996 do Anglie, na šampionát 2000 do Belgie a Nizozemí, na utkání našich reprezentantů na MS 2006 v Německu, či na ME 2012 v Polsku a na Ukrajině. Od roku 1994 pořádala pravidelně každý rok fotbalové exhibice za účasti bývalých i současných reprezentantů. Na závěr jarní sezóny to byla většinou utkání výběru naší ligy s mužstvem legionářů působících v zahraničních klubech, v závěru roku tradiční zápasy Čechy – Morava v hale. V roce 1996 připravila nadace v Plzni setkání mistrů Evropy 1976 po dvaceti letech. V roce 1997 iniciovala oslavy 25 let trvání Klubu ligových kanonýrů.V roce 1998 uspořádala benefici dlouholetých reprezentantů Ivana Haška a Jozefa Chovance. V červnu 2001 připomenula téměř na den přesně po pětadvaceti letech slavné vítězství našich fotbalistů na evropském šampionátu 1976 exhibicí v Kutné Hoře, při níž se potkali na hřišti mistři Evropy s mužstvem vítězů olympijského turnaje 1980. V květnu 2002 připravila nadace také setkání finalistů mistrovství světa 1962 v Chile po čtyřiceti letech a v červnu 2006 opět setkání mistrů Evropy 1976 po třiceti letech.

info2_clip_image001Ve zdravotní oblasti je snahou pomáhat u bývalých reprezentantů zmírňovat následky někdejších zranění. Díky spolupráci s prof. MUDr. Oldřichem Čechem se podařilo u Cejpa, Feureisla, Pazdery, Knesla, K. Dvořáka, J. Nováka a dalších internacionálů uskutečnit náročné operace kolen a kyčlí, které je opět postavily pevně na nohy. Nadace přispívá na nákladné léky, zajišťuje odborné lékařské prohlídky, potřebnou rehabilitaci, lázeňskou péči i pobyty v ústavech pro dlouhodobě nemocné. V sociální oblasti je cílem především zlepšit situaci bývalých reprezentantů, kteří jsou odkázáni pouze na skromné důchody. Nejstarší a nejpotřebnější z nich dostávají jako opožděné prémie za své činy finanční nadační příspěvky. Nadace pomáhá v případě potřeby také při řešení finančních problémů způsobených mimořádnými událostmi. V posledních letech věnovala na veřejně prospěšnou činnost pravidelně kolem 1,5 milonu korun.

Při utkání "Mužstva hvězd" v Mostě se sešli majitelé Zlatého míče nejlepšího fotbalisty Evropy Pavel Nedvěd a Josef Masopust

V rámci možností se nadace snaží rozšířit své aktivity také směrem k mládeži. Populární fotbaloví internacionálové se zúčastňují sportovních akcí některých škol i organizací tělesně postižených. Nadace příležitostně daruje ceny pro vítěze žákovských turnajů, věnovala soupravu dresů pro fotbalové družstvo tělesně postižených Spastik Handicap, zakoupila za 200.000 Kč dresy pro žáky malých klubů postižených povodněmi na Moravě a dokonce za 300.000 Kč dresy pro benjamínky malých klubů z oblastí zatopených po ničivých povodních v Čechách.

To všechno by samozřejmě nebylo možné bez pomoci sponzorů, kteří činnost nadace podporují. Z nich se již několik let jako nejvýznamnější prezentuje Fotbalová asociace České republiky. 

logo

Sponzoři

 
FACR-3D
jablonecSparta    3385_teplice_logo
 ISM                dukla
quo
czech_team-logo

logo_cm3

 

LOGO_PAULUS_BEZ_DOMECKU

 

H2

 

Easysoftware