Svědectví výroční zprávy

Výroční zpráva Nadace fotbalových internacionálů za ro 2013 svědčí o tom, že nadace i po dvaceti letech činnosti plní své poslání: přispívat k materiálnímu i společenskému ocenění fotbalových reprezentantů, a především pomáhat řešit zdravotní i sociální problémy internacionálů, kteří se po skončení aktivní činnosti, v důchodovém věku, s těmito problémy setkávají.

Navzdory potížím se zajišťováním potřebných finančních prostředků od sponzorů se podařilo vyplatit nadační příspěvky v plánovaném rozsahu a směrovat je především na řešení problémů dříve narozených bývalých reprezentantů, způsobených vysokým věkem, zdravotními potížemi anebo výší důchodu. Na finanční nadační příspěvky ve výši 12.000 - 18.000 Kč bylo věnováno 1.112.000 Kč a obdrželo je celkem 74 internacionálů. Dalších 158.200 Kč bylo věnováno na dárky (hodinky, prsteny) připravené při příležitosti oslav významných životních výročí, kterými nadace ocenila zásluhy 19 internacionálů o dobrou pověst našeho fotbalu ve světě. Významnou společenskou událostí bylo "Setkání fotbalových reprezentantů všech generací", kterou nadace připravila při příležitosti oslav dvaceti let činnosti v Iris Congress hotelu v pražském Edenu, před kvalifikačním utkáním ČR - Arménie. Předseda správní rady nadace Antonín Panenka tam přivítal téměř stovku bývalých reprezentantů, kteří se sjeli z celé republiky. Mezi účastníky setkání přišel i předseda FAČR Miroslav Pelta, aby je ujistil, že fotbalová asociace chce být i nadále pro nadaci oporou. Výroční zpráva za rok 2013 potvrdila, že Nadace fotbalových internacionálů má po dvaceti letech činnosti v našem fotbale už své pevné místo.
logo

Sponzoři

 
FACR-3D
jablonecSparta    3385_teplice_logo
 ISM                dukla
quo
czech_team-logo

logo_cm3

 

LOGO_PAULUS_BEZ_DOMECKU

 

H2

 

Easysoftware